Natuurpark van de twee Ourthes

22 mrt. 2016

Gelegen in het hart van de Ardennen, is het Natuurpark van de twee Ourthes ontwikkeld rond twee natuurlijke, heel belangrijke locaties :

Aan de ene kant, het Plateau van Tailles, met uitzicht op het omliggende gebied op 600m hoogte. Het is rijk aan opmerkelijke flora en fauna in beschermde biotopen.

Aan de andere kant de samenvloeiing van de twee Ourthes: Oostelijke en Westelijke Ourthe vloeien samen in Engreux, nabij de site van Hérou vormen de Ourthe, om door te lopen naar het noorden met daarbij gesloten meanders tekend, waaruit prachtige sites voor de dag komen.

Het grondgebied bestaat hoofdzakelijk uit agrarische plateaus en diepe valleien waarvan de hellingen door bossen bezet zijn.

De opwaardering van deze fantastische streek zal de bezoekers van alle contreien toelaten om te genieten van de natuur en een erfgoed waarvan we het genoegen hebben om het tot zijn recht te laten komen…

Het Natuurpark van de Twee Ourthes omvat de zes gemeenten Bertogne, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode en Tenneville. Het strekt zich uit over iets meer dan 76.000 ha voor een bevolking van ongeveer 22.000 inwoners. Het werd gecreëerd door het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2001.

Confluence des deux Ourthes

Doelstellingen :

• Behoud van de natuur :

– profiteren van alle potentialiteiten tot opvang van het wildleven over het hele gebied via de oprichting van een ecologisch netwerk en dankzij een belangrijke sensibilisering.

– de modaliteiten definiëren van het beheer van de verschillende sectoren van het ecologische netwerk en om er managers bij te betrekken.

• Bescherming van het milieu :

-informeren en sensibiliseren van de bevolking over het beheer van de watervoorraden, de lucht, het afval en het energie-beleid…

• Ruimtelijke ordening :

– behoud van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van landschappen zowel natuurlijke en gebouwde.

– zich registreren in het kader van de Europese Landschapsconventie.

– bijdragen aan het verkrijgen van een coherent beeld van het hele gebied.

• Plattelands- en economische ontwikkeling :

– Landbouw: versterken van de vitale rol van landbouwers in het behoud van het landelijke karakter en landschapsonderhoud, aanmoedigen van lokale producties ;

– Bosbouw: effectief verenigen van de diverse functies van de bossen ;

– Toerisme: bevorderen van de kwaliteit van het groene toerisme met behoud van de natuurlijke omgeving waarin wij actief zijn ;

– Bedrijven: bijdragen om de gemengde economische activiteitszones ten volle te benutten.