Interreg IVa

20 dec. 2012

Het project “Ter ontdekking van de Erfenis van de Belgisch-Luxemburgse Ardennen” (“Découpatri”) werd gefinancierd in het kader van het programma INTERREG IVA. Dit is een Europees programma van grensoverschrijdende samenwerking, gericht op de versterking van de economische en sociale uitwisselingen tussen verschillende regio’s. In dit geval gaat het om het grondgebied van de Grote Regio over het Groothertogdom Luxemburg, Wallonië (België), Lotharingen (Frankrijk), Rijnland-Palts en Saarland (Duitsland).

Het huidige project startte in mei 2009. Een vorig project Interreg III-A getiteld “Grootheid en intimiteit van de landschappen” uitgevoerd tussen 2005 en 2008 had tot doelstelling om beschikbare informatie te verzamelen over de landschappelijke aspecten. Een fotowedstrijd en een grensoverschrijdende wandeling van 46 kilometer – “De oversteek van landen en tijdperken”, samen met een kaart en een topografische gids zagen toen het daglicht. Tegelijkertijd diende een groot veldonderzoek als basis voor een broodnodig instrument in de ruimtelijke ordening en kennis van het terrein: het “Programma landschap”.

 

Geleidelijk hebben zich nieuwe initiatieven gevormd voor een opwaardering van het erfgoed: er kan nog steeds interessant werk worden gerealiseerd in deze prachtige streek die een duidelijke potentieel voor groen toerisme vertegenwoordigt.

Het is op deze basis dat het nieuwe project Interreg IV-A “Ter ontdekking van de Erfenis van de Belgisch-Luxemburgse Ardennen” werd ontwikkeld, gevolg gevend aan het eerste. Het is erop gericht om het bouwerfgoed van de regio, en zijn culturele, landschappelijke en natuurlijke aspecten toeristisch te waarderen, aan beide zijden van de grens en binnen een kader van duurzame ontwikkeling.