Bivak

08 aug. 2023

Nieuws :

Definitieve sluiting van de bivaks van het “Blancs Bois”, “Les Tailles” en de “twee Ourthes” (Houffalize).

De gemeente Houffalize heeft besloten alle bivaks op haar grondgebied te sluiten wegens “de ondervonden ongemakken die steeds meer beheersproblemen veroorzaken ten nadele van de echte wandelaars”.

Het is met spijt en droefheid dat wij u dit besluit meedelen, waarop wij geen invloed hebben. Sinds 2015 hebben we geprobeerd om dit nieuwe concept uit te voeren op het grondgebied van het natuurpark van de twee ourthes door het vermenigvuldigen van vergaderingen met de verschillende belanghebbenden en de sporen van de oplossing om de veroorzaakte incidenten te verzachten…

Voor informatie: bivaks van Golet (Sainte-Ode) en Gives (Bertogne) zijn niet betrokken en blijven momenteel open. Maar door de gezondheidssituatie (covid19) gelden de regels van de avondklok (00u tot 5u) en de sociale distantiëring op de 2 bivakplaatsen.

Meer informatie : Bivakzone
Locatie :  Le Golet / Gives 

BIVAKKERSHANDVEST

Om ten volle van deze voorziening te genieten en om hem maximaal te vrijwaren volgen hier enkele gebruiksregels. Gelieve deze te respecteren (150 € boete per gebruiksregels niet nageleefd!!).

1° De bivakplaatsen zijn enkel voor trekkers te voet, per fiets of te paard
2° Motorvoertuigen, caravans of aanhangwagens zijn niet toegestaan op het terrein
3° Bivakkeren is slechts toegestaan op de daarvoor voorziene plaatsen. Elke vorm van kamperen daarbuiten wordt als wild kamperen beschouwd en als dusdanig vervolgd.
4° Gelieve de zuiverheid van het terrein te respecteren. Het achterlaten van vuilnis wordt juridisch vervolgd met uitzondering van gebruikt toiletpapier dat volledig bedekt moet worden met aarde.
5° Deze bivakplaatsen zijn voorbehouden voor trekkers en dus niet bestemd voor het kamperen van lange duur. Het is verboden om 2 opeenvolgende nachten op dezelfde bivakzone te verblijven.
6° Tenten worden enkel toegestaan tussen 16u en 10u. Dus niet overdag!
7° Het aanmaken van vuur is absoluut verboden buiten de daartoe voorziene plaatsen.
8° Elke vorm van vegetatie moet uiteraard gerespecteerd worden. Het hakken, afzagen of afbreken van bomen of een deel ervan is ten stelligste verboden. Enkel afgevallen dode takken mogen gebruikt worden voor een vuurtje.
9° Respecteer de rust van de omgeving en van je buren.
10° Elke gebruiker van een bivakzone of trekkershut aanvaardt dit reglement expliciet.

Dank en een fijn verblijf!
De natuur nodigt je uit. Gedraag je als genodigde!