natur&ëmwelt – Fondation Hëllef fir d’Natur

22 mrt. 2016

Samen voor de natuur

Ons doel: het behoud van de biodiversiteit in een gevarieerd natuur- en cultuurlandschap.

Onze aanpak: de bescherming van de biotopen en het duurzaam gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen.

Onze methoden: sensibilisering en raadgeving; praktische acties op het gebied van natuurbescherming en soortenbescherming; behoud, renaturatie en het onderhoud van zeldzame en bedreigde biotopen; het verzamelen van gegevens en wetenschappelijk onderzoek; acties gericht op politieke en bestuurlijke domeinen.

Onze basis: burgers die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, met een passie voor de schoonheid van de natuur en de inherente interacties, die zich inzetten voor het behoud van het milieu om de overleving van onze toekomstige generaties te garanderen.

Onze partners: goed gedefinieerde samenwerking op nationaal en internationaal vlak met onze partners en andere organisaties die werken aan hetzelfde doel. Ons team: professionele medewerkers ondersteund door een groot aantal vrijwilligers.

Onze missie:

De Stichting Hëllef fir d’Natur is een instelling van algemeen nut, opgericht in 1982.

De belangrijkste gebieden van activiteiten zijn de verwerving en het beheer van natuurgebieden, informatieve campagnes en sensibilisering voor het behoud van natuur en biodiversiteit, de studies en wetenschappelijk onderzoek, behoud van de bossen, de verwezenlijking van nationale, interregionale en Europese projecten waarvan het voornaamste doel is het behoud en herstel van de natuurlijke omgeving.

Verger

Het verzamelen van donaties en legaten laten toe om de voornoemde doelen te bereiken.

De Stichting is eigenaar van 950 ha natuurgebieden (natte weilanden, rietvelden, droge graslanden, vijvers en meren, en eiken kreupelbossen en hoogbomen, hagen, boomgaarden, wijngaarden en terrassen, de braaklanden en Ardeense valleibodems,…): omgevingen die rijk zijn aan biodiversiteit!

Een boomgaard van de Stichting Hëllef fir d’Natur